Emil Drličiak

Emil Drličiak vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor grafický dizajn u profesora Longauera. Počas štúdia absolvoval zahraničné stáže na École de Beaux-Arts, Saint Etienne vo Francúzsku a na Akademija za Likovno in Umetnost v Ljubljane. V rokoch 1999–2001 pedagogicky viedol ateliér grafického dizajnu III na VŠVU v Bratislave. Od roku 1997 pracuje ako úspešný scénograf, kostýmový výtvarník a tvorca plagátov pre divadlá v Čechách i na Slovensku. Je autorom vizuálnej podoby kníh a katalógov, napr. Macbeth, Immanuel Kant, Divadelná Nitra 2005, Cena Oskára Čepána 2001 – 2005. Vytvoril značky pre Ústav pamäti národa, Istrobanku, mesto Trenčín, Slovenské centrum dizajnu a mnohé ďalšie. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Umělecko průmyslového muzea v Prahe a u súkromných zberateľov.