Erik Lehrer

Dizajnér aktuálne pôsobiaci v Komplot Advertising. O jeho pôvode sa vedú polemiky a obľúbeným koníčkom je hĺbkové poznávanie nemeckého jazyka.