Ivana Šáteková

Ivana Šateková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedry maľby a iných médii prof. Daniela Fischera. Vo svojich prácach sa zaoberá hľadaním podoby súčasného folklóru a pamäťou, kde spája prvky komixu a ľudovej tvorby. Charakteristická je pre ňu irónia a hľadanie absurdných situácii, akými sú zobrazovania svadieb alebo texty ľudových piesní, ktorých absurdnosť sa zaužívaným spievaním stáva nebadanou. Jej kresby sú hravé, Ivana v nich narába s humorom jej vlastným, niekedy nekompromisným, až mrazivým. Kresba jej slúži okrem iného aj ako kritický nástroj, ktorým dokáže poukázať na rôzne zvláštnosi dnešnej spoločnosti, akými sú napríklad tridsiatnici žijúci u svojich rodičov a neschopní vlastných rozhodnutí. Popri komorných „zošitových“ kresbách sa venuje aj veľkoformátovej kresbe najmä v zoskupení Dzive.