Josef Čapek

Josef Čapek, starší brat Karla Čapka a mnohostranná osobnosť medzivojnového obdobia, sa narodil 28. marca 1887 v Hronove. Je jedným zo zakladateľov moderného výtvarného umenia, maliar, grafik, dramatik, prozaik a autor próz pre deti, žurnalista, výtvarný teoretik a kritik. Intenzívne sa angažoval v protifašistickom zápase, už 1. septembra roku 1939 bol zatknutý a väznený v koncentračných táboroch. Zomrel na sklonku 2. svetovej vojny, v apríli 1945 v Bergen-Belsene v Dolnom Sasku. Symbolický hrob má v Prahe na Vyšehradskom cintoríne.