Jozef Porubčin

Narodil sa 20. apríla 1950 v Malých Ledniciach, okres Považská Bystrica. Po skončení Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave (1969) absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1969-1975). Tu navštevoval Oddelenie monumentálneho maliarstva (F. Gajdoš) a Oddelenie reštaurovania umeleckých a historických pamiatok (prof. K. Veselý). Potom pôsobil istý čas ako výtvarník v slobodnom povolaní. Neskôr, v rokoch 1980-1985, pracoval ako vedúci výtvarník propagácie v Parku kultúry a oddychu v Bratislave, v rokoch 1990-1992 ako šéf propagačného výtvarníctva v Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava I. V súčasnosti (od roku 1997) pôsobí ako výtvarný redaktor v Dome slovenskej literatúry v Bratislave. Je členom Umeleckej besedy slovenskej. Od skončenia štúdií sa pravidelne zúčastňoval na kolektívnych celoslovenských výstavných prehliadkach (Bratislava, Trenčín, Košice) a na členských výstavách Umeleckej besedy slovenskej (Berlín, Budapešť, Užhorod, Békešská Čába, Krakov). V roku 1996 absolvoval študijný pobyt vo Výtvarnom plenéri Orava 96, spojenom s prehliadkou vytvorených prác v Námestove. Samostatne vystavoval v Malej galérii Života v Bratislave (1980) a na Novej scéne v Bratislave (1995). Rozsah výtvarných discplín, ktorým sa venuje, objíma pomerne široký rozpon od užitej grafiky a grafického dizajnu cez knižnú a časopiseckú ilustráciu, pastel, maľbu temperou a olejom, mozaiku a nástenné maliarstvo až k reštaurovaniu umelecko-historických pamiatok. Okrem komornej tvorby sa venuje aj monumentálno-dekoratívnym realizáciám (Nákupné stredisko v Púchove - 1975, ZDŠ v Gemerskom Jablonci - 1980, Dom obuvi vo Vranove nad Topľou - 1981 a v Michalovciach - 1982, Dom smútku v Dunajskej Lužnej - 1983, Budkovciach – 1984). V roku 1985 vytvoril monumentálne dielo na štítovej stene v Petržalke, v Zrkadlovom háji s názvom Mier. V roku 2015 bola táto maľba po zateplení fasády znovu obnovená. Jeho výtvarné začiatky boli spojené s osvojením si klasickej technológie mal'by a širokým poznatkovým fondom opierajúcim sa o skúsenosti starých majstrov. Popri tom sa venoval kresbe pastelom, inšpirovaný predovšetkým horským prostredím rodného kraja. Jeho krajinárske scenérie sa vyznačujú farebnou a tvarovou dynamikou, ktorá sa stala charakteristickým znakom jeho diel. Druhú dôležitú súčasť umelcovej tvorby predstavujú figurálne kompozície, v ktorých často synchronicky účinkujú vedľa seba prvky abstraktného maliarstva s realistickým. Rozhodujúci je však ich symbolický význam a nadčasové posolstvo opierajúce sa o surrealistickú poetiku a odkaz metafyzickej maľby. V tejto súvislosti sa jeho cieľom stalo úsilie vyjadriť podstatu prírody, vesmíru a človeka v ich vzájomnej konštelácii a nekonečnom trvaní. Žije v Bratislave.