Kanec sa blíži

21. november 2013

Dlho predlho sme premýšľali, ako sa dôstojne rozlúčiť s našim starým webom, ktorý nám verne slúžil celých päť rokov. Hoci už minimálne dva roky dobre vedel, že nevie dňa, ani hodiny.

Potom to prišlo, ako blesk z jasného neba. Ako auto spoza rohu, ako wrecking-ball do vlkovho čela. Kanec! Kanec bude dôstojnou rozlúčkou. Pretože náš starý web bol Kanec a aj vďaka nemu ste tam, kde ste – teda na webe novom, pretože každý Kanec je zároveň aj novým začiatkom. Uctime si pamiatku starého webu s Kancom a oslávme príchod webu nového, do roku 2013, a veríme, že aj 2014 hodiaceho sa.

Okrem toho má toto tričko množstvo ďalších využití. Ako pocta filmom spoločnosti Multfilm, či ako včasná výstraha pred blížiacim sa alfa-kancom. Každému, čo jeho jest, predstavivosti sa medze nekladú. Nu pogodi, kanec!