Krowka Fejkova: 8 a pol najlepších poľských vtipov

25. február 2020

Krowka Fejkowa obľubuje humor so všetkými jeho odtienkami.
To ju koniec koncov priviedlo aj k nám, do KOMPOTu. Keď sme sa jej spýtali, ktoré sú jej najobľúbenejšie, ukázala nám tieto.

POZOR! Krowka vraví, že sú smiešne, pretože je to pravda.krowka vtipy po jednom 8 

Z histórie Krowkiných predkov sa dochovalo toto verné svedectvo.
krowka vtipy po jednom 11    

Na otázku "Jak się masz?" sa dá reagovať 10 minútovým monológom, ktorý chvalabohu žiaľbohu nevystihuje podstatu. 
Krowka má lepšie riešenie, pre dobro pýtajúceho sa aj pýtaného.
krowka vtipy po jednom 14    

Na toto povedala Krowka Fejkowa jediné: EMANCIPACIJA!"
krowka vtipy po jednom 10 


Času je málo a v Poľsku ešte menej. Nikto ho nechce strácať.
krowka vtipy po jednom 12  

Jedno jabĺčko denne a tepanie múch.
krowka vtipy po jednom 13 

Krowka Fejkowa nám vysvetlila, že slovo „KURWA" má v poľštine k dnešnému dňu 179 vedecky dokázateľných významov.
V tom prípade to pri prvom stretnutí ani nemôže byť inak.
krowka vtipy po jednom 9  

Okrem veselého klepkania kopýtok, vegan osvety a humoru, Krowka nezabúda šíriť aj svoje filozofické premisy.   
krowka vtipy po jednom 6    


Krowka sa záverom nechala počuť, že nie len humorom je človek živý a posunula nám recept na obyčajnú mizeriu.
Slovník poľsko-slovenský je nám svedkom, že si nevymýšľa.
krowka vtipy po jednom 7